DOLAR: 5.79 TL
EURO: 6.71 TL

Denetim Kurulu

Denetim Kurulu 5362 Sayılı Kanun’un 50. maddesi gereği, genel kurul üyeleri arasından dört yıl için seçilen beş kişiden oluşmuştur.

KESOB Denetim Kurulu Başkan ve Üyeleri:

Başkan:         BAŞKAN Yusuf Ziya ÇALIŞ      Gebze Lokantacılar ve Pastaneciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Üye:                Erdoğan GÖÇER      Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası
Üye:                Şaban KILIÇ               Kocaeli Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Üye:                Abdurrahman YAZICI Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Üye:                Osman PİNGA           Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi

KESOB Denetim Kurulu, 5362 Sayılı Kanunun 23. maddesiyle düzenlenen aşağıda sayılan görev ve yetkileri yerine getirir. Buna göre;
* Bu Kanunla verilen görevler ile genel kurul kararlarının yönetim kurulu tarafından yerine getirilip getirilmediğini inceler.
* Birlik işlemlerinin mevzuat ve birlik ana sözleşmesi çerçevesinde yerine getirilip getirilmediğini inceler. Bakanlık ve Konfederasyon tarafından mevzuat gereği verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini inceler.
* Birlik kayıt ücreti ve katılma paylarının üye odalardan zamanında tahsil edilip edilmediğini kontrol etmek ve birliğin işlem ve hesapları hakkında genel kurula rapor verir.
* Birliğe bağlı odaların hesap ve işlemlerini Bakanlığın isteği üzerine incelemek.
* Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.


Yukarı Çık